Bơ Long Khánh không tên

125.000đ - 120.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Bơ không tên, ăn ngon ngọt hơn bơ Quốc Minh

Xuất xứ: Long Khánh, Đồng Nai

SKU: FRU367