Bơ sáp Đăk Lăk size 2-3-4

Pink Printed Dress
105.000đ - 95.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Bơ sáp dân trồng xen cây caphe, không phun thuốc, trái lớn trái nhỏ ko đều.

SKU: FRU049 Danh mục: Hoa quả