Bơ sáp cổ tí hon Đak Lak

Pink Printed Dress
45.000đ - 42.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Bơ sáp cổ tí hon dân trồng bờ rào, không phun thuốc, trái nhỏ, chín tự nhiên.

SKU: FRU041 Danh mục: Hoa quả Nhóm: Sinh tố