Bưởi da xanh hữu cơ

Pink Printed Dress
75.000đ - 70.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Hiếu Liêm, Bình Dương Quy trình: Hữu cơ Size 1-1.3kg

SKU: FRU212 Danh mục: Hoa quả