Bưởi da xanh loại 1

Pink Printed Dress
Pink Printed Dress
80.000đ - 75.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Bưởi da xanh của HTX Mỹ Thạnh An (Bến Tre)

SKU: FRU128 Danh mục: Hoa quả