Bưởi Diễn Baby vườn lão

Pink Printed Dress
55.000đ - 45.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Phúc Diễn, Cát Quế Quy trình: Trang trai sạch, không thuốc diệt cỏ Loại:baby, nặng 300-700gr, vỏ vàng óng, gai nở, chuẩn bưởi Diễn cây 18 năm trở lên

SKU: FRU236 Danh mục: Hoa quả