Bưởi đỏ tiến vua (quả)

Pink Printed Dress
170.000đ - 160.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Tuyên Quang Đặc điểm: Bưởi đỏ tiến vua, vị ngọt chua ron rốt, ruột và vỏ đỏ rất đẹp. Là loại trái đặc sắc cả năm có 1 lần, phù hợp bày mâm ngũ quả

SKU: FRU251 Danh mục: Hoa quả