Cam sành Hà Giang

Pink Printed Dress
55.000đ - 50.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Hà Giang Đặc điểm: cam sành chín già, vỏ vàng đẹp

SKU: FRU252 Danh mục: Hoa quả