Cam sành Hà Giang tiêu chuẩn Vietgap

Pink Printed Dress
22.000đ - 17.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Cam sành Hà Giang, tiêu chuẩn Vietgap của Hợp tác xã Việt Lâm, Hà Giang. Cam chín có màu vàng cam, cam mọng nước, vị ngọt đặc trưng của cam sành.

 

SKU: FRU044 Danh mục: Hoa quả