Cam sành hữu cơ vườn 5 năm

Pink Printed Dress
70.000đ - 60.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Được trồng tại Hiếu Liêm - Bình Dương bởi những bạn trẻ Đức Phụng Sơn đầy tâm huyết với quả cam sành, nơi đây tạo ra những quả cam rất khác biệt so với những vùng khác, từ màu sắc, hương vị, đặc biệt là hậu vị rất ấn tượng.
Cam ngọt, mỏng vỏ, mọng nước, đỏ ruột, vị chua nhẹ đặc trưng của cam sành.

SKU: FRU074 Danh mục: Hoa quả