Cam sành hữu cơ Size 5-6

65.000đ - 60.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Cam sành hữu cơ vườn Hiếu Liêm

Size 5-6 quả / kg

 

SKU: FRU370