Chai thủy tinh 200ml nắp thiếc vặn bán lẻ

Pink Printed Dress
12.000đ - 10.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Chai thủy tinh 200ml nắp thiếc vặn, dùng đựng sữa, nước ép cho các bé mang đi học rất phù hợp.

SKU: PACK004 Danh mục: Đồ dùng gia đình Nhóm: Đồ dùng gia đình