Cherry Wandin size 28-30 (pack 500gr)

Pink Printed Dress
205.000đ - 195.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Úc Farm: Wandin, trái to cứng đều

SKU: FRU238 Danh mục: Hoa quả