Chôm chôm Bến Tre

Pink Printed Dress
70.000đ - 65.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

 Tương đối dày cùi, ngon ngọt, khá dễ tróc hạt
- Các quả đều nhau, đều ngả đỏ: đỏ vàng hoặc đỏ lợt. Râu chôm chôm giống Việt mình khá dài, dầy, và xanh chứ không ngắn như chôm chôm nhãn.

Xuất xứ: Bến Tre

SKU: FRU057 Danh mục: Hoa quả