Cơm sầu riêng Ri6

290.000đ - 290.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Sầu riêng Ri6 hái già, không thuốc, chín tự nhiên.

Xuất xứ: Bến Tre 

SKU: FRU090 Danh mục: Hoa quả