Dâu tây giống Nhật trồng tại Sơn La size Trung (hộp 500gr)

Pink Printed Dress
165.000đ - 160.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Dâu tây giống Nhật trồng tại Sơn La.

Tiêu chuẩn canh tác: Vietgap 

Size: trung

Ngọt 

SKU: FRU047 Danh mục: Hoa quả