Dưa lưới Queen ruột vàng

Pink Printed Dress
95.000đ - 90.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: trang trại Khang Nguyên Giống: Queen, tròn dài, ruột cam đậm, cùi giòn, để lạnh ăn giòn tan, độ ngọt 14brix

SKU: FRU095 Danh mục: Hoa quả