Dưa lưới ruột vàng TL3

Pink Printed Dress
Pink Printed Dress
85.000đ - 80.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Đặc điểm dưa: Trái tròn có lưới đẹp, độ lớn đồng đều,thit dầy vỏ mỏng, hương thơm có vị ngọt thanh đạt 16-18 brix, size trái 1.5 -2.2kg/trái 

 

SKU: FRU052 Danh mục: Hoa quả