Dưa lưới TL3 trang trại Trí Nguyễn loại 1

Pink Printed Dress
95.000đ - 85.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: trang trại Trí Nguyễn Quy trình: Vietgap Giống: dưa TL3 ruột vàng, giòn, brix 16+ Size: 1-1.3kg/trái

SKU: FRU097 Danh mục: Hoa quả