Dưa lưới TL3 trang trại Trí Nguyễn loại 2

Pink Printed Dress
65.000đ - 60.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: trang trại Trí Nguyễn Quy trình: Vietgap Giống: dưa TL3 ruột vàng, giòn, brix 16+ Size: 1-1.3kg/trái

SKU: FRU098