Hồng giòn Mộc Châu

Pink Printed Dress
90.000đ - 85.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: hồng giòn trồng tại tiểu khu mía đường, thị trấn nông trường mộc châu Quy trình: vietgap

SKU: FRU153 Danh mục: Hoa quả