Hồng xiêm dân trồng vườn nhà Đăk Lăk

Pink Printed Dress
45.000đ - 42.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Là loại hồng xiêm ta giống cũ, quả nhỏ, vỏ rám sần nhiều, ăn vị cát ngọt. Dân trồng vườn nhà Đăk Lăk, không phun thuốc hoặc bón phân kích thích tăng trưởng. 
Cách ăn: hồng xanh không dấm thuốc, khách mua để thùng gạo hoặc ủ hộp carton vài hôm sẽ chín

SKU: FRU043 Danh mục: Hoa quả