Hồng xiêm Mehico size to 3-4-5 quả/kg

Pink Printed Dress
105.000đ - 95.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: giống Mehico trồng tại Việt Nam Size: 3-5 trái/kg

SKU: FRU199 Danh mục: Hoa quả