Hồng xiêm Xuân Đỉnh

58.000đ - 55.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Hồng xiêm sạch Xuân Đỉnh

Size 5-6 quả/kg

SKU: FRU356