Khoai lang mật Đà Lạt sấy dẻo (không thêm đường) gói 250gr

Pink Printed Dress
70.000đ - 68.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Khoai lang mật Đà Lạt sấy dẻo không đường 

SKU: SNA008 Danh mục: Đồ ăn nhẹ Nhóm: Đồ ăn nhẹ