Khoai lang Nhật luộc 1kg

Pink Printed Dress
22.000đ - 22.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Khoai lang Nhật, tiêu chuẩn Vietgap. Luộc sẵn.

SKU: SNA012 Danh mục: Hoa quả