Kiwi xanh NZ

105.000đ - 100.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Tiêu chuẩn Xuất khẩu. Xuất xư: New Zealand

SKU: FRU214 Danh mục: Hoa quả