Lẵng quả 600K

600.000đ - 600.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Lẵng quả 600K: gồm 5 quả táo, 2 quả lê Hàn, 1 quả cam Úc, 1 chùm nho (khoảng 8-9 lạng)

SKU: LAQ001