Mận đào đá

Pink Printed Dress
85.000đ - 80.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Cần Thơ Quy trình: Canh tác trong nhà mùng, không phun thuốc BVTV

SKU: FRU162 Danh mục: Hoa quả