Mận Hậu Sơn La Loại 1

Pink Printed Dress
90.000đ - 85.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Những cây mận của người dân tộc Mèo trồng trên đồi ở Sơn La, do không phun chăm bón nên quả mận mã không được đẹp, thật ra còn hơi xấu nhưng đảm bảo.

SKU: FRU087 Danh mục: Hoa quả