Mận Tam Hoa S30-35

85.000đ - 80.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Mận Tam Hoa Bắc Hà Size 30-35 quả/kg

SKU: FRU384