Măng cụt Lái Thiêu size 12-13trái/kg

Pink Printed Dress
105.000đ - 100.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Lái Thiêu, size VIP 12 đến 13 trái/ kg

SKU: FRU117 Danh mục: Hoa quả