Măng cụt Lái Thiêu size 16-20

Pink Printed Dress
90.000đ - 85.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Vườn ở An Sơn, Lái Thiêu, Bình Dương

Cây 10 năm tuổi. 

SKU: FRU129 Danh mục: Hoa quả