Mít nghệ Tiền Giang

Pink Printed Dress
80.000đ - 75.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Tiền Giang

Đặc điểm: màu vàng đậm, hương thơm đặc biệt, cùi giòn. Ít nhựa! 

SKU: FRU054 Danh mục: Hoa quả