Nhãn Bắc Giang

Pink Printed Dress
45.000đ - 40.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Bắc Giang Tiêu chuẩn: dân trồng xen canh, tạo bóng mát trên đất đạt tiêu chuẩn vietgap

SKU: FRU135 Danh mục: Hoa quả