Nhãn Sơn La

85.000đ - 80.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Nhãn Sông Mã, Sơn La

Tiêu chuẩn: Vietgap

SKU: FRU393