Nho đen ngón tay Nam Phi

255.000đ - 249.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Nam Phi

Hàng bay

thung 4,5kg

SKU: FRU360