Ổi sạch không thuốc diệt cỏ

Pink Printed Dress
60.000đ - 55.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

- Ổi trồng không thuốc diệt cỏ. 
- Không thuốc trừ sâu hoá học
- Không sử dụng đạm tăng trưởng. 
- Bón duy nhất 1 lần Phân kali hoá học cách ly 4 tháng. 
 

SKU: FRU155 Danh mục: Hoa quả