Ổi Thái Lục Ngạn

Pink Printed Dress
60.000đ - 55.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Lục Ngạn Vườn canh tác vietgap, cách ly trước khi thu hoạch 2 tháng 

SKU: FRU202 Danh mục: Hoa quả