Sầu riêng Ri6 Bến Tre <2kg

Pink Printed Dress
150.000đ - 145.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Sầu riêng Ri6 hái già, không thuốc, chín tự nhiên.

Xuất xứ: Bến Tre 

SKU: FRU078 Danh mục: Hoa quả