Sầu riêng Ri6 hướng hữu cơ

Pink Printed Dress
155.000đ - 150.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Khánh Sơn Loại 1: 2 - 2.4kg/trái Quy trình: phân hữu cơ 100%

SKU: FRU221 Danh mục: Hoa quả