Táo Koru NZ

120.000đ - 115.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Táo Koru New Zealand size 80

 

SKU: FRU389