Táo Queen size 90 NZ

Pink Printed Dress
110.000đ - 105.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Táo Queen hay còn gọi là táo Nữ Hoàng, vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 táo Queen được các nhà vườn nghiệp dư và chuyên nghiệp ở New Zealand cùng tham gia nghiên cứu lai tạo bởi giống táo Gala và táo Splendour. Táo Nữ Hoàng thu hoạch bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc tháng 10 hàng năm.

SKU: FRU176 Danh mục: Hoa quả