Thanh long đỏ Phú Hội

99.000đ - 90.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: HTX Phú Hội

Tiêu chuẩn Vietgap

SKU: FRU163.1