Thanh long đỏ hữu cơ

Pink Printed Dress
75.000đ - 70.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Phú Thọ Quy trình: canh tác hướng hữu cơ

SKU: FRU168 Danh mục: Hoa quả