Thanh long đỏ size vip 2-3 quả/kg

Pink Printed Dress
55.000đ - 50.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: trang trại của trại giam Suối Hai, Ba Vì

Chứng nhận: vietgap 

SKU: FRU113 Danh mục: Hoa quả