Thanh long đỏ thuận tự nhiên

Pink Printed Dress
85.000đ - 80.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Ba Tri, Bến Tre Quy trình: Canh tác thuận tự nhiên 3 năm

SKU: FRU163 Danh mục: Hoa quả