Thanh long ruột đỏ Sơn Tây

80.000đ - 75.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Thanh long ruột đỏ trồng ở Sơn Tây

SKU: FRU390