Đu đủ giống Đài

60.000đ - 55.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Đu đủ giống Đài trồng tại Nghệ An

SKU: FRU399