Đu đủ thuận tự nhiên VIP BABY Acon

Pink Printed Dress
60.000đ - 55.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xuất xứ: Bình Thuận Tiêu chuẩn: Thuận tự nhiên, trái 0.5-1kg. Thơm hơn đu đủ Acon bình thương

SKU: FRU125 Danh mục: Hoa quả